แบงก์-นอนแบงก์
ธอส.ชวนออมเงินสร้างบุญ...เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ชวนลูกค้าตอบแทนสังคมผ่านการออมเงินกับ ธอส. กับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทำให้คนไทยมีบ้านรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.875% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยธนาคารจะสมทบให้อีก 0.1% ของยอดเงินฝากเพื่อเข้าโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 พร้อมชวนลูกค้าเปลี่ยนบัตร ATM รูปแบบแถบแม่เหล็กเป็น Vimarn card ซึ่งเป็นบัตร ATM ชิปการ์ดรูปแบบใหม่ รับฟรี!! ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง ฟรี!!         

 


 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าประชาชนได้มีโอกาสตอบแทนสังคมจากการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ล่าสุดธนาคารได้จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ ทำให้คนไทยมีบ้านผู้เปิดบัญชีรับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง 8 เมษายน 2562 รับอัตราดอกเบี้ย 1.875% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.60% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม เนื่องจาก ธอส.จะสมทบเงินจำนวน 0.1%  ของยอดเงินฝากเข้าโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุจัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัยตามชุมชนต่าง ทั่วประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปแล้วจำนวนกว่า 2,000 ราย ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทำให้คนไทยมีบ้านได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้ ธอส. ยังขอเชิญชวนลูกค้านำบัตร ATM รูปแบบเดิมซึ่งเป็นแถบแม่เหล็ก มาเปลี่ยนเป็น Vimarn card ซึ่งเป็นบัตร ATM ชิปการ์ดรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM พิเศษ!! สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่นำบัตร ATM รูปแบบเดิมมาเปลี่ยนเป็น Vimarn card หรือ ลูกค้าที่เปิดบัญชีพร้อมทำบัตร Vimarn card ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 รับฟรี!! ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง ด่วน!! ข้าวมีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.thและ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 เม.ย. 2561 เวลา : 15:50:50
05-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2021, 8:32 am