แบงก์-นอนแบงก์
ไทยพาณิชย์ - ร.ฟ.ท. ต่อยอดความสำเร็จโครงการ Chatuchak Guide'


ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (...) โชว์ความสำเร็จโครงการ Chatuchak Guide หลังเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Chatuchak Guide มียอดดาวน์โหลดสูงกว่า 100,000 ครั้ง (ยอด ณวันที่ 20 เม.. 2561) ครอบคลุมทั้งลูกค้าชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชีย ดึงร้านค้าขึ้นแพลตฟอร์มแล้ว2,000 ราย เผยยอดธุรกรรมการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลักดันร้านค้าตลาดนัดสวนจตุจักรก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ล่าสุดพัฒนาแอพลิเคชั่น Super Seller เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการหน้าร้านออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Chatuchak Guide ของร้านค้าในจตุจักรเป็นเรื่องง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ Chatuchak Guide ระหว่าง ... และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อพัฒนาตลาดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดเปิดสู่รูปแบบที่ทันสมัย หลังจากทุ่มเทร่วมกันผลักดันมาระยะหนึ่งขณะนี้เห็นผลสำเร็จที่น่าพึงพอใจ มีร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มของแอพพลิเคชั่น Chatuchak Guide แล้ว จำนวน 2,000 ราย ตามเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ราย ทั้งนี้ผู้ประกอบการภายในตลาดนัดสวนจตุจักรได้สะท้อนความคิดเห็นเชิงบวกถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากอดีตอย่างชัดเจน รวมถึงความสะดวกและความคล่องตัวของลูกค้าในการค้นหาร้านค้า และข้อมูลร้านค้าล่วงหน้าก่อนมาถึงหน้าร้าน ช่วยให้การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดสวนจตุจักรในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง ... ยังคงต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ดีอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมผลักดันให้ตลาดนัดสวนจตุจักรสามารถพลิกโฉมสู่การเป็นตลาดเปิดที่มีความทันสมัยที่สุดของโลก

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Business Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ... ได้เปิดให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอพพลิชั่น Chatuchak Guide ขณะนี้มียอดดาวน์โหลดกว่า 100,000 ครั้ง ขณะเดียวกันยอดธุรกรรมการชำระค่าสินเค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ครอบคลุม เครื่องอีดีซี QR code แม่มณี และ SCB EASY  สะท้อนถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาการของร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรที่กำลังก้าวเป็นร้านค้ายุคใหม่ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรให้มีความคล่องตัว สามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น โดยพัฒนาแอพลิเคชั่น Super Seller แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าเพื่อใช้สำหรับการจัดการหน้าร้านออนไลน์ อาทิ การอัพเดทสินค้าใหม่ และการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า โดยระบบจะเชื่อมต่อไปยังแอพลิเคชั่น Chatuchak Guide ที่ลูกค้าจะสามารถมองเห็นได้ทันทีอย่างคล่องตัว นอกจากนี้ธนาคารจะช่วยสนับสนุนด้านความรู้ต่างๆ และจัด Workshop ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเผชิญกับการแข่งขันที่รุ่นแรงยิ่งขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2561 เวลา : 14:57:34
02-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2021, 9:05 am