เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 21 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 


 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ 51 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Linking People and Economies for Inclusive Development” โดยในการประชุมสภาผู้ว่าการของประเทศสมาชิก (Governors’ Plenary) จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับ “ADB Strategy 2030” เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ADB ในอนาคต เพื่อสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ตลอดจนการหารือโต๊ะกลมของผู้ว่าการ ADB ภายใต้หัวข้อ “The Role of Government in Harnessing New Technologies for Inclusive Growth” ซึ่งจะมีการหารือถึงแนวทางนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจการผลิต (Productivity Growth) ให้สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงาน 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าร่วมการประชุม AFMGM+3 ซึ่งจะมีการหารือถึงภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3 เช่น ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) และการจัดตั้งกองทุน )Risk Pool) ประกันภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF) เป็นต้น และมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคีกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และผู้แทนภาคธุรกิจต่าง อีกด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ค. 2561 เวลา : 15:44:35
27-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 27, 2020, 10:59 pm