แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
นายกฯ เยือนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ท่องเที่ยวได้อานิสงส์ ปลัดฯ พงษ์ภาณุ เชื่อมั่น ครึ่งปีหลังเที่ยวไทยมาแรง


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (.กก.) กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยขณะนี้ว่าจากผลการเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ช่วงวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 รวมถึงการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอินเดียก่อนหน้านี้ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการที่สหภาพยุโรปมีมติข้อผ่อนปรนให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าสานต่อความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้ รวมถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ได้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มมากขึ้น นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งโลกให้เข้ามาในประเทศไทย แม้ว่าบริบทการต่างประเทศจะมีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน แต่ประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายได้อย่างสมดุลโดยมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศและได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกเป็นอย่างดี

 

 

ปลัดฯ พงษ์ภาณุ เปิดเผยว่าจากการที่สถานการณ์โลกในขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากในเรื่องสันติภาพภายหลังการประชุมเจรจาของผู้นำสองประเทศคือ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและนายคิม จอง อึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ ส่งผลให้บรรยากาศความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับการเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าทุกประเทศล้วนให้ความสนใจประเทศไทย มองเห็นโอกาสและความร่วมมือกับไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงดำเนินการตามแนวทางที่ผ่านมา คือการให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ การพัฒนาสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา, การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงได้มีมาตรการในการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยจะแยกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งนี้การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศนั้น กระทรวงฯ เน้นในการให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชน

ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังของปีหากสถานการณ์ปกติ และไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว คาดว่านักท่องเที่ยวจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ใกล้เคียงกัน และเชื่อได้ว่าปี 2561 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ภาคการท่องเที่ยวมีการเติบโตที่ดีทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก นายพงษ์ภาณุ กล่าวทิ้งท้าย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:19:13
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 3:36 am