แบงก์-นอนแบงก์
รางวัล DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018 ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม แบบ Thailand Transformation


สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานใหญ่มอบ 2 รางวัลใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ในยุค 4.0 คือ DRIVE AWARD 2018 มอบให้กับองค์กร หน่วยงานชั้นนำที่ มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 5 สาขา คือ DRIVE AWARD MANAGEMENT การบริหารจัดการเป็นเลิศ,  DRIVE AWARD STARTEGY การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เป็นเลิศ DRIVE AWARD MARKETING การบริหารจัดการด้านการตลาดเป็นเลิศ, DRIVE AWARD HUMAN RESOURCE การบริหารจัดการด้านคนเป็นเลิศ, และ DRIVE AWARD FINANCE การบริหารด้านการ เงินเป็นเลิศ ให้กับ 7 องค์กรชั้นนำของประเทศ JUMC STAR 2018 มอบให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปีที่มีผลงานโดดเด่น คิดใหม่ทำใหม่ ในคอนเช็ปต์ Transformation จำนวน  11 รางวัล หวังทั้ง2รางวัล จะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป พร้อมจัดงานเสวนา Business Transformation” (บิซิเนส ทรานส์ฟอร์เมชั่น) โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน และได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Transformation” (ไทยแลนด์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น) หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


  

นายชาติชาติ พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า การจัดงาน DRIVE AWARD 2018 (ไดรฟ์ อะวอร์ด 2018) และ JUMC STAR 2018 (จัมพ์ สตาร์ 2018) โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นปีที่ 2 โดย DRIVE AWARD 2018 (ไดรฟ์ อะวอร์ด 2018) ทางคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของคณะ ได้คัดเลือกบริษัทหรือองค์กรที่มีนวัตกรรม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศมีการสร้าง INNOVATION มีการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศไทย เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมีการก้าวไปข้างหน้าหรือข้ามอุปสรรคต่างๆ แล้วอาจจะสร้างความเป็นมาตรฐานของไทยขึ้นมา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนทำให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลใน 5 ประเภทรางวัลคือ DRIVE AWARD MANAGEMENT, DRIVE AWARD STARTEGY, DRIVE AWARD MARKETING, DRIVE AWARD HUMAN RESOURCE, และ DRIVE AWARD FINANCE และในปีนี้ ได้เพิ่มรางวัลอีก 1 รางวัลสุดยอดคือ The Best of DRIVE AWARD ที่เป็น Excellence ให้กับองค์กรชั้นนำที่รวมๆกันทั้ง 5 ด้านแล้วมีความเป็นเลิศอันดับ1 ของปีนี้ 

 

 

 

สำหรับ JUMC STAR 2018 ได้คัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 11 คน ที่ประสบความสำเร็จจากการต่อยอดธุรกิจเดิมโดยนำนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆมาใช้ หรือผู้คิดค้นธุรกิจใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ และจากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 11 รางวัล จะมีเพียง 1 ท่าน ได้รับรางวัล JUMC STAR 20 18 EXCELLENCE เพิ่มขึ้นมาด้วย 

พิเศษสุดของการจัดงานคือ ได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Transformation” (ไทยแลนด์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น) ในช่วงค่ำ และส่วนช่วงบ่ายนั้น มีการเสวนา ในหัวข้อ “Business Transformation” (บิซิเนส ทรานส์ฟอร์เมชั่น) โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด ผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence และ      คุณธกานต์ อานันโทไทย Co-founder Globish Academia, คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder Ricult บรรยายพิเศษให้คุกกี้ทำนายกันโดย คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าฟังฟรี เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ในรูปแบบใหม่ๆ 

 

 

 

สำหรับ องค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018 ประกอบด้วย

DRIVE AWARD : MANAGEMENT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : STRATEGY

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : MARKETING

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : HUMAN RESOURCE

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : FINANCE

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 

สำหรับผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence ประกอบด้วย  

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ BBQ Plaza 

 

คุณธกานต์ อานันโทไทย Globish

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Srichand

คุณรุ่งโรจน์ ตันเจริญ Rabbit Digital Group

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ  Ricult

ผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018  ประกอบด้วย 

คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ VT Thai

คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล Ohkajhu

คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ            My Cloud                              

คุณพงศธร ธนบดีภัทร         Refinn 

คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ PERSPECTIVE

คุณอพิชาต บวรบัญชารักษ์ Laemket

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รางวัล DRIVE AWARD เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่มีผลงานที่โดดเด่น มีการขับเคลื่อนนอกเหนือจากผลประกอบการ ดำเนินงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย เพราะฉะนั้นองค์กรที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ก็จะเสมือนเป็นกรณีศึกษาเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้ ส่วน JUMC STAR เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 2 หรือ ที่ 3 หรืออาจจะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ เข้าไปทำงานในองค์กรขนาดใหญ่แล้วเขาสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด Impact ที่เป็นการ Transform  มีการคิด Business model คิดอะไรบางอย่าง ที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วกล้าที่จะทำ กล้าที่จะลงทุน

 

งาน DRIVE AWARD หรือ JUMC STAR เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความสมดุล คือองค์กรใหญ่ที่ได้รับรางวัลจะเป็น ROLE MODEL ต้นแบบในการบริหารจัดการ และด้านสังคม ขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่งคือ นักธุรกิจรุ่นใหม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างธุรกิจใหม่ การนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจคงไม่สามารถทำแบบเดิมๆได้ องค์กรต้องมีการปรับตัว “TRANSFORMATION” เป็นการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงกระบวนการหรือ BUSINESS MODEL  หากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง คนอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงเรา หลายครั้งการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเปลี่ยนช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอก ฉะนั้นแต่ละอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน  ดังนั้นวันนี้ TRANSFORMATION  จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบทำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังที่ว่า โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน  

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มิ.ย. 2561 เวลา : 09:26:37
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 12:29 am