แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
คณะทูตกว่า 25 ประเทศ ร่วม ททท. สานต่อโครงการศาสตร์พระราชา ตอบรับลงพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว


คณะเอกอัครราชทูตกว่า 25 ประเทศ ตอบรับคำเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บินตรงเข้าร่วมในโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ไม่เพียงเท่านั้นเหล่าคณะทูตยังได้สวมชุดไทยเพื่อได้สัมผัสถึงความงดงามของชุดไทยไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีไทยใน 5 เส้นทางตัวอย่าง

 

 

ประกอบด้วย โครงการเกษตรวิชญา .เชียงใหม่, โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ทหารบก .ราชบุรี, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง .นครศรีธรรมราช, โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ . ระยอง และโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย .บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเส้นทางตามโครงการพระราชดำริ และชุมชนตัวอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง และเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาไปสู่ระดับสากลอีกด้วย

 

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยวเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหลังประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมต่อยอดสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเผยแผ่ศาสตร์แห่งองค์ราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล เพื่อต่อยอดศาสตร์ของพระราชา ในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาและเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้ผสานทั้งการส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งสู่เมืองรองในแอ่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจของคุณูปการของศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

 


 

โดยเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทางตัวอย่างที่เหล่าคณะทูตได้ลงพื้นที่นี้ จะลงพื้นที่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน และจะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ค. 2561 เวลา : 17:35:18
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 2:06 am