เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ประเด็นการชี้แจงข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เชฟรอน หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี


ประเด็น :     

ตามที่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กกรณีบริษัทเชฟรอนหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำมันสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีการกล่าวอ้างว่า ผู้บริหารกรมศุลกากรให้คำปรึกษาว่า การส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะที่ไหล่ทวีปเป็นการส่งออก จึงไม่ต้องเสียภาษี แต่ในการปฏิบัติบริษัทเชฟรอน กลับใช้การสำแดงส่งออกเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เมื่อมีข้อสรุปว่า การส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะ เป็นการใช้ในประเทศที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ปรากฏว่ากรมสรรพสามิตไม่ดำเนินการปรับบริษัทเชฟรอน แต่เก็บเฉพาะภาษีสรรพสามิต ประมาณ 2,000 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งความผิดของบริษัทเชฟรอนที่หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและสำแดงการส่งออกเป็นเท็จ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามถึงกรมศุลกากรว่า มีการพิจารณาความผิดฐานสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือไม่ อย่างไร เพราะมีหลักฐานว่า บริษัทเชฟรอน ถูกจับน้ำมันเถื่อนที่ด่านสงขลา 1.6 ล้านลิตร นอกจากนี้ ในภายหลังกรมศุลกากรยังมีการยกเลิกใบขนสินค้าที่เป็นการสำแดงการส่งออกเป็นเท็จ เพื่อไม่ต้องปรับบริษัทเชฟรอน โดยให้จ่ายเฉพาะภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ใช่หรือไม่       

ข้อชี้แจง:

1. กรณีที่บริษัทเชฟรอนมีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากในราชอาณาจักรไปยังแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีปเพื่อใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามที่เป็นข่าวนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และมีความซับซ้อนของข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับภาคเอกชนและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอคำวินิจฉัย

2. ภายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาแล้วว่า การส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะไม่ถือเป็นการส่งออก กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเชฟรอนได้มาชำระภาษีสรรพสามิตเต็มจำนวนเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดระยอง

3. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการยื่นคำของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายและกรมสรรพสามิตได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำคัดค้านการประเมินภาษีและพิจารณาการงดหรือลดเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต .. 2527 ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง (.. 2560 – .. 2561) และขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาข้อยุติ 

ที่มาข่าว : นสพ.ผู้จัดการรายวัน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม .. 2561

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=226183934743748&id=173713845165


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ส.ค. 2561 เวลา : 11:29:28
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 4:36 am