แบงก์-นอนแบงก์
ธปท.เปิดตัวโครงการอินทนนท์ สร้าง 'เงินดิจิทัลจำลอง'


เงินดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต  แม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และมีความเสี่ยงมาก   แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมพร้อมกับการขยายตัวของเงินดิจิทัล  

 

 

โดยล่าสุดได้มี รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ระบุ ว่า  ธปท. ได้ร่วมกับ บริษัท R3 และธนาคารพาณิชย์อีก 8 แห่ง  ดำเนิน "โครงการอินทนนท์"   มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT)  มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไทย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน    ซึ่งจะใช้ สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency:Wholesale CBDC) บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3         

ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา ,กสิกรไทย ,ไทยพาณิชย์, ธนชาต, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด      

โดยรายงานข่าวระบุว่า  ผลทดสอบในโครงการนี้ จะนำไปประกอบการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินของประเทศในอนาคต   ซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศ เช่น ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลางฮ่องกง หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้       

นอกจากนี้ ธปท. ยังอยู่ระหว่าง การทำสอบเทคโนโลยี DLT มาใช้ กับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร(scripless) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับขอบเขตของโครงการอินทนนท์  ระยะแรก โครงการนี้จะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินผ่าน การใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง   ซึ่งจะมีกลไก การจัดการสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมอยู่ด้วย   ทั้งนี้ คาดว่าโครงการระยะแรก จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562    

ส่วนแผนระยะถัดไป ธปท. รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ และ บริษัท R3 มีแผนร่วมกัน ขยายงานส่วนนี้ให้กว้างขึ้น ให้รวมถึง การโอนเงินสำหรับลูกค้า(Third Party Funds Transfer) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross Border Funds Transfer) ด้วย

รายงานข่าวระบุด้วยว่า  บริษัท R3 เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์ม DLT ชื่อ Corda โดยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการอินทนนท์   แก่ธนาคารกลางชั้นนำในหลายประเทศ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2561 เวลา : 00:16:06
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 12:38 am