เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58


ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ฉบับที่

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ฉบับที่ 2 โดยได้ปรับปรุงนิยามของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับให้รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นยังเป็นไปตามเดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถให้บริการสินเชื่อได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรายย่อยที่เป็นเจ้าของยานพาหนะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนเองเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาหนี้นอกระบบในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการแล้ว 287 ราย ใน 60 จังหวัด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ส.ค. 2561 เวลา : 12:22:29
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 3:37 am