เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ เรื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. 2018 เพิ่ม 1.62% อีไอซีปรับประมาณการเงินเฟ้อทั้งปีลงเหลือ 1.1%


อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1.62%YOY เพิ่มขึ้นจาก1.46%YOY ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8เดือนแรกของปี 2018 อยู่ที่ 1.12%YOY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.75%YOY จาก 0.79%YOY ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 0.71%YOY

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ดัชนีราคาอาหารสดกลับมาขยายตัว โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 77.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 47.2%YOY ส่งผลให้ดัชนีราคาหมวดพลังงานขยายตัวสูงที่ 9.05%YOY ขณะที่ดัชนีราคาหมวดอาหารสดกลับมาขยายตัวเล็กน้อยเป็น 0.31%YOY หลังจากหดตัวในสองเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นของเงินเฟ้อหมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ขยายตัว 4.26%YOY จาก 3.65%YOY ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้มีการหดตัวในอัตราที่ลดลง โดยหดตัวที่ -0.38%YOY และ -1.27%YOY จากเดือนก่อนหน้าที่ -1.89%YOY และ -4.88%YOY ตามลำดับ ทั้งนี้ ราคาอาหารสดในภาพรวมเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.18%MOM

 

 

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงเล็กน้อย จากการชะลอตัวของดัชนีราคาหมวดการขนส่งและอาหารสำเร็จรูป โดยราคาหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารขยายตัวในเดือนนี้ที่ 3.86%YOY ชะลอลงจาก4.4%YOY ในเดือนก่อนตามการชะลอลงของการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ขณะที่ดัชนีราคาหมวดอื่น ก็ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อนเช่นกัน เช่น ราคาหมวดอาหารสำเร็จรูป และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า  เป็นต้น

อีไอซีประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2018 จะอยู่ที่ 1.1%YOYปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 1.3%YOY โดยมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มจะชะลอลงจากฐานสูงของราคาน้ำมัน ขณะที่ราคาอาหารสดยังมีแนวโน้มถูกกดดันจากปริมาณผลผลิตที่ยังสามารถออกสู่ตลาดได้มากจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย โดยราคาหมวดอาหารสดก็จะมีปัจจัยฐานสูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเช่นกัน อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มชะลอลง แต่คาดว่าจะยังมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ากรอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ 1.0%

อีไอซีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี 2018 จะอยู่ที่ 0.7%YOY อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องในระยะต่อไปตามเศรษฐกิจในประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ควรจับตาการเร่งตัวของเงินเฟ้อพื้นฐานจากเดือนก่อนหน้า (month-on-month change) ที่เริ่มแผ่วลงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงการปรับเพิ่มราคาสินค้าและบริการที่ช้าลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนที่ยังไม่ได้ขยายตัวเร็วนัก นอกจากนี้ เงินเฟ้อพื้นฐานในหมวดการขนส่งในช่วงที่เหลือของปียังจะได้รับแรงส่งทางอ้อมที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่เริ่มชะลอตัวลงอีกด้วย


LastUpdate 03/09/2561 16:16:28 โดย : Admin
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 4:20 am