การตลาด
อุตฯการเงินทั่วโลก ยังล้าหลังให้โอกาสผู้หญิงเติบโตในสายอาชีพ


PwC เผยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลก ยังคงล้าหลังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเติบโตในสายอาชีพ   ขณะที่อุตฯ บริการทางการเงินของไทยให้โอกาสหญิงเก่งมากขึ้น  เห็นจากองค์กรขนาดใหญ่หนุนให้ผู้หญิงตบเท้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำ  

 

          

 

นายบุญเลิศ   กมลชนกกุล   หุ้นส่วน และหัวหน้าสายงาน Clients and Marketsบริษัท PwC ประเทศไทย  กล่าวถึงผลสำรวจ Seeing Is Believing: clearing the barriers to women's progress in financial services โดยได้ทำการสำรวจผู้หญิงทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลกจำนวน 290 คน  ที่มีอายุระหว่าง28 ถึง 40 ปี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่ทำการสำรวจผู้หญิงทำงานจำนวนทั้งสิ้น3,627 คนในทุกอุตสาหกรรมจากทั่วโลก พบว่า อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (Financial Services) ยังคงล้าหลังอุตสาหกรรมอื่น ในการสนับสนุนความก้าวหน้าในการทำงานและส่งเสริมให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง  โดยรายงานระบุว่า 54% ของผู้หญิงทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เชื่อว่า ความแตกต่างทางเพศเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพภายในองค์กร เปรียบเทียบกับผู้หญิงในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ 45%  โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (43%) ของผู้หญิงทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลก เคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญกับคำพูดที่ดูหมิ่น  ข่มขู่ และการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉลี่ยที่ 34%      

รายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความกังวลจากผลกระทบของนโยบายในที่ทำงานที่สนับสนุนผู้หญิงทำงานที่เป็นคุณแม่ว่า   เกือบ 60% ของคุณแม่มือใหม่ในอุตฯ นี้เชื่อว่า พวกเขาถูกมองข้าม หรือหมดโอกาสในการที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพ หลังจากกลับมาทำงานจากลาคลอด ซึ่งมากกว่าครึ่งยังเชื่อว่า  นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นในที่ทำงานอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตหากพวกเขาปฏิบัติตาม โดย52% มองว่า นโยบายดังกล่าวไม่พร้อมใช้ในทางปฏิบัติสำหรับพวกเขา ขณะที่51% มองว่า อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออนาคตการทำงาน หากพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว         

แต่อย่างไรก็ดี ผลสำรวจได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกในการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิงในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  โดยมากกว่า 60%ระบุว่า พวกเขามีการเจรจาต่อรองเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับผู้หญิงในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มากกว่า 80% ของผู้หญิงทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ยังมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และเชื่อในความสามารถที่จะผลักดันให้ตนเดินไปสู่เป้าหมายในหน้าที่การงานที่วางไว้

ทั้งนี้ มี 3 ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใส การสื่อสาร และการสร้างความไว้วางใจ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้หญิงเห็นว่า พวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในองค์กรได้ และทำให้พวกเขาเข้าใจว่า ตนควรทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าในสายอาชีพ

2. ให้การสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ในการวางตัวผู้นำในอนาคต และต้องมั่นใจได้ว่า คนเหล่านี้ได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และเครือข่ายที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา

3. สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างเรื่องส่วนตัวและแรงบันดาลในการทำงานให้กับผู้หญิง มากกว่าที่จะมีนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินไทยนั้น ผู้บริหาร PwC  มองว่า แทบจะไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเพศในการทำงาน   เพราะธุรกิจการเงินหลายแห่ง หรือแม้แต่องค์กรระดับประเทศ ล้วนมีผู้นำองค์กรเป็นผู้หญิง สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมบริการทางการเงินของไทย  รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เอง  ค่อนข้างให้การสนับสนุนผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และผลักดันให้ผู้หญิงมีโอกาสในการเป็นผู้นำองค์กรมากขึ้น   และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันมีผู้หญิงทำงานที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่องค์กรไทยควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมไม่แพ้กัน  คือ นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้หญิงสามารถบริหารสมดุลในชีวิตครอบครัวและการทำงานได้อย่างลงตัว เพื่อให้พวกเธอทำงานอย่างมีความสุขและผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ย. 2561 เวลา : 08:59:24
11-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 11, 2021, 10:00 pm