เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางเพิ่มสินค้าในระบบ e-catalog อีก 17 รายการ


กรมบัญชีกลางเพิ่มประเภทสินค้าในระบบ e-catalog จากเดิมอีก 17 รายการ รวมเป็น 46 รายการ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ อีกทั้งช่วยให้หน่วยงานของรัฐเลือกซื้อสินค้า ได้สะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น

 

 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการสินค้าในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มอีก 17 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องทำลายเอกสาร  2.เครื่องโทรสาร 3.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 4.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 5.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 6.จอภาพโปรเจคเตอร์ 7.ปากกามาร์คเกอร์ 8.ปากกาไวท์บอร์ด 9.กล้องจุลทรรศน์ 10.กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 11.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 12.พัดลม 13.หลอดไฟฟ้า 14.กล้อง CCTV15.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 16.อุปกรณ์กระจายสัญญานแบบ PoE และ 17.เครื่องตัดหญ้า ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ต้องการสินค้าดังกล่าว สามารถจัดหาพัสดุได้จากระบบ e-market ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ค้ากับภาครัฐที่ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐและมีสินค้าตามรายการข้างต้น ที่ต้องการขายสินค้ากับภาครัฐ สามารถบันทึกข้อมูลคุณลักษณะต่าง เกี่ยวกับสินค้า (specification) ในระบบ e-catalog โดยศึกษาขั้นตอนการบันทึกสินค้าได้จากคู่มือ e-catalogใน www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ” แต่หากผู้ค้ารายใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ระบบ e-market เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ากับภาครัฐทุกแห่งมีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันเสนอราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้ ยังช่วยให้หน่วยงานของรัฐได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณของภาครัฐได้อีกด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ย. 2561 เวลา : 09:43:20
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 8:39 pm