หุ้นทอง
ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นกรณีเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียน ไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน


... เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ภายในอาเซียนได้สะดวกขึ้น และผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น

 

... เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้แก่ผู้ลงทุนภายในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ลงทุนในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาเซียนได้สะดวกขึ้น พร้อมกับรองรับข้อตกลงในกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ในการสนับสนุนการลงทุนข้ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา ... มีเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ได้อยู่แล้ว ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำบทวิเคราะห์มาเผยแพร่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งผู้นำมาเผยแพร่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

 

... จึงมีแนวคิดที่จะยกเว้นการขอรับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่นำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มาเผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10ประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญที่ ACMF กำหนด อาทิ บทวิเคราะห์เขียนโดยผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต้นทาง 
และเผยแพร่อยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบทวิเคราะห์ การเผยแพร่เป็นช่องทางในการเผยแพร่เท่านั้น ไม่ได้ดัดแปลงจากต้นฉบับ

 

... ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ...www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail juthaporn@sec.or.th  หรือ witchulada@sec.or.th  จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2561  


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ย. 2561 เวลา : 17:39:27
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 5:55 pm