เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมสรรพากรร่วมมือกับกรมศุลกากรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ DIGITAL MOF


 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ระหว่าง กรมสรรพากร และ กรมศุลกากร

 

 

โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561   


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ย. 2561 เวลา : 15:02:59
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 9:27 pm