วิทยาศาสตร์
TMA จับมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เฟ้นหานักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 2561


ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกเป็นไปด้วยอัตราที่สูงมาก ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและขาดอำนาจการต่อรอง จึงจำเป็นต้องกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาของประเทศ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดมทีมคณะกรรมการเฟ้นหา “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” เพื่อคัดสรรนักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

โดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานนักเทคโนโลยีดีเด่นกว่า 28 โครงการ และผลงานของนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 35 โครงการ แต่คัดเลือกเหลือเพียงรางวัลละ 3 ท่านต่อโครงการ  ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ใช้ “เรือใบซุปเปอร์มด” ซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่แสดงถึงการพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ เป็นแบบฉบับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โดยนักเทคโนโลยีดีเด่น จะได้รับประติมากรรมเรือใบซุปเปอร์มด และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่จะได้รับเหรียญเรือใบซุปเปอร์มด 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2561 เวลา : 09:58:58
26-07-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 26, 2021, 7:25 am