เอสเอ็มอี
กองทุนทรัสต์เพื่อลงทุนธุรกิจเอสเอ็มอี ผนึก 'ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น' เตรียมแผนเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น


กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) เข้าร่วมลงทุนในทีเคเค คอร์ปอเรชั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำ Factory Automation Provider ของไทย เตรียมรุกให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักร และระบบการผลิตอัตโนมัติ อย่างครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดันรายได้เติบโตและเตรียมความพร้อมแผนงานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต  

บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ และให้คำปรึกษาด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ภายใต้แนวคิด “Number 1 F.A. Solutions Provider in Thailand” ได้ตกลงเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกันหรือ Private Equity Trust for SME Growing Together ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยจะให้การสนับสนุนเงินทุน กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

ล่าสุด กองทรัสต์ฯ จะนำเงินเข้าลงทุนใน ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต และเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีบริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ ให้เป็นที่ปรึกษา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งในปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และต่อยอดด้านบริการแก่ลูกค้า ทั้งการให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100 ล้านบาท

 

 

นางกัลยาณี คงสมจิตร รองประธานกรรมการ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับการให้บริการของบริษัทฯ มี 3  รูปแบบ คือ 1. การจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ของคู่ค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก กว่า 40 แบรนด์ ในประเทศไทย อาทิ Yaskawa Robot, New Cosmos, Graco, IDEC, APISTE, Yamaha Robotic ฯลฯ และ 3.งานให้คำปรึกษาและบริการด้านการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร  โดยบริษัทสามารถจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องจักรได้ในระยะเวลาอันสั้น จากระบบการเชื่อมโยงระบบออนไลน์กับพันธมิตรในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ทันที ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาการซ่อมแซมเครื่องจักรโดยไม่กระทบกับไลน์การผลิตที่ต้องหยุดชะงักหากเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องต่อได้

ปัจจุบันนอกจากมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว บริษัทได้ขยายสาขาในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ สาขาภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, สาขาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และสาขาภาคกลาง (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในจัดทำเป็นคลังสินค้า และศูนย์กลางในการประจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตและรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของรัฐบาล การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค นโยบายภาครัฐในเรื่องการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

ด้านนายนิวัตน์  คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การที่กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ได้เข้าลงทุนในบริษัทจะเป็นกลไกสำคัญที่สร้างการเติบโตในอนาคต เมื่อบริษัทได้รับเงินทุนเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามแผนงาน ทั้งการสร้างการเติบโตจากภายในองค์กรและการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยสร้างการเติบโต ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนหรือการซื้อกิจการเพื่อต่อยอดการเติบโต โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 18% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 508 ล้านบาท และตั้งเป้าจะมีรายได้แตะ 1,000 ล้านบาทในอนาคต บริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่มีเป็นจำนวนมาก และเพิ่มศักยภาพการเติบโตเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในอนาคต 

พร้อมกับมีแผนในการนำเงินทุนนี้มาพัฒนาระบบคลังสินค้าของทีเคเค ให้มีความทันสมัย มีสินค้าในระบบออโตเมชั่น ที่มีความครบครัน และครบวงจรมากที่สุดในประเทศ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือของบุคลากรในอุตสาหกรรมในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV เผื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น Number 1 Factory Automation Solutions Provider ทั้งในประเทศไทยและใน ASEAN

 

ส่วน นายธวัช กิจกังวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกกิจการเพื่อให้กองทรัตส์เข้าลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน เปิดเผยว่า  การตัดสินใจเข้าลงทุนใน ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เพราะเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จากความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลลูกค้าและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถเข้าดูแลลูกค้าเพื่อตรวจเช็คความต้องการชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร พร้อมกันนี้ยังสามารถส่งคำสั่งซื้อชิ้นส่วนและจัดส่งอุปกรณ์เครื่องจักรได้จากพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดส่งอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถึงมือลูกค้าได้ภายใน 2 วันทำการ

นอกจากนี้ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต โดยหลังจากนี้กองทุนฯ จะเข้ามาเสริมศักยภาพให้แก่ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ทั้งการให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ 1,000 ล้านบาท การเข้าควบรวมหรือเข้าลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งทางกองทุนฯ จะช่วยพิจารณาและสนับสนุนการเติบโตเพื่อให้ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น สามารถนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลาง โดยมีขนาดกองทุนฯ รวมประมาณ 2,300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SMEs ในประเทศไทย นำไปขยายธุรกิจและสร้างการเติบโต โดยมี แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) ที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกกิจการที่จะให้กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน


LastUpdate 27/09/2561 16:02:25 โดย : Admin
08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 9:59 pm