เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กอช.มุ่งส่งเสริมการออมพร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาล 50 - 100% ฟรี


กองทุนการออมแห่งชาติหรือ (กอช.)มุ่งส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรและอาชีพอิสระมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลฟรีไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกภายในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับกระปุกออมสิน“น้องเก็บออม”


นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ   เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่ากอช. เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระนักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3  ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีช่วงอายุ 15 – 60 ปี ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 
ล้านคนทั่วประเทศ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน
        
ที่ผ่านมากอช. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการส่งเสริมความรู้และขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐผ่านการออมเงินกับกอช. และให้ตระหนักรู้ถึงการออมของประชาชนและรับเงินสมทบจากรัฐไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีซึ่งที่ผ่านมากอช. ได้ประสานกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกอช. โดยสมัครเป็นสมาชิกกอช.ในช่วงวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 เพียงส่งเงินสะสมงวดแรกตั้งแต่ 50 บาทเป็นต้นไปจะได้รับกระปุกออมสิน“น้องเก็บออม” ที่เป็นสัญลักษณ์การออมเงินของกอช. ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับกระปุกออมสินน้องเก็บออมจะจัดส่งให้หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

       
ทั้งนี้กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“กอช”เพื่อสมัครสมาชิกดูข้อมูลบัญชีเงินออมและใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่www.nsf.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐ทั้งนี้ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆของกอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส. และธอส. ทุกสาขารวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัดสถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ต.ค. 2561 เวลา : 13:44:03
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 10:59 am