ซีเอสอาร์-เอชอาร์
EXIM BANK มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวพนักงานบริษัทผู้ประกอบการ SMEs


 

 

 

ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาในโครงการ "ทุนน้ำใจ EXIM ให้สังคม" ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เป็นบุตรหรือธิดาของพนักงานบริษัทผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 ระดับ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ ปวช. และอุดมศึกษาหรือ ปวส. รวมจำนวน 65 ทุน จำนวนรวม 920,000 บาท ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 พ.ย. 2561 เวลา : 12:51:31
01-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2021, 10:44 am