ซีเอสอาร์-เอชอาร์
อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย


อีริคสัน ประเทศไทยจัดกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม โรงเรียนวัดบ้านเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ Ericsson Build & Share ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการนำเอาเทคโนโลยีและทรัพยากรมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีริคสัน ประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียน ปรับปรุงทัศนียภาพ การใช้งานสนามเด็กเล่นและอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก ผลิตสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน  พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้อื่น อีกมากมาย 

 


 

 

ไมตรี จันสุทธิรางกูร รองประธานบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่าอีริคสันดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 112 ปี เริ่มตั้งแต่การนำเอาโทรศัพท์เครื่องแรกเข้ามาใช้และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวันนี้อีริคสันยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มากที่สุด อย่างในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อีริคสันได้สนับสนุนการศึกษาไทย และเรายังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต   

 


 

 

วัลลภ นวลตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม กล่าวว่าขอขอบคุณบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัดที่นำเอาเทคโนโลยี รวมถึงความรู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โครงการของอีริคสันได้พัฒนาการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต เด็ก รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานจากอีริคสัน ประเทศไทยจะเข้ามาเยี่ยม พวกเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะเดินทางจากอีริคสัน ประเทศไทย สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้ 

โรงเรียนบ้านเขาแหลม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.. 2521 ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาแหลมมีนักเรียนจำนวน 180 คน ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษา อายุตั้งแต่ 5-12 ปี คุณครูจำนวน 11 คน ตั้งอยู่ในเขตห่างไกลจากชุมชน จากรายงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวเด็กในโรงเรียนมี ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนและต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพ ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแล


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2561 เวลา : 00:36:46
01-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2021, 10:54 am