เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีพอใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า


นายกรัฐมนตรีพอใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯระบุ ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ย.61 กลับมาโต 4.54% หลังหดตัว 0.51% ในต.ค.     

 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยวางมาตรการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศกว่า 30 ล้านคนต่อปี โดยปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
          
จากข้อมูลสถิติพบปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5 – 7 สามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวมากกว่า 590,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10 – 12 โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 1 ครั้ง เพราะความประทับใจในความสวยงามและไทยเป็นประเทศแห่งความสุข ทำให้ตนเองรู้สึกดีใจที่ไทยสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นในการมาท่องเที่ยวในไทย ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี  สิ่งสำคัญคนไทยใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้ดีจึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเมือง
          
ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งว่าในเดือนพฤศจิกายน 2561 ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว 4.54%  (YoY) และปรับตัวดีขึ้นจากเดือนตุลาคมที่หดตัว 0.51% ตามการปรับตัวดีขึ้นของนักท่องเที่ยวทุกภูมิภาค โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3,177,569 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 167,417.93 ล้านบาทหรือขยายตัว 5.18%
          
โดยนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกขยายตัวเกือบทุกประเทศและนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว (Visa On Arrival: VOA) 21 ประเทศ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 พ.ย.61และจะสิ้นสุดในวันที่ 13 ม.ค.62  รวมทั้งนักท่องเที่ยวเอเชียใต้ขยายตัวสูง จากนักท่องเที่ยวอินเดียที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการ VOA เช่นกัน
          
ส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปขยายตัวเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักที่เพิ่มขึ้นทุกตลาดส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาเดินทางจากช่วงปลายปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย,นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางหดตัวจากเดือนก่อนหน้าจากวันหยุดทางศาสนา (เลื่อนจากเดือนธันวาคม ในปี 2560)
         
สำหรับช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 34,431,489 คน ขยายตัว 7.53% และสร้างรายได้รวม 1,803,479.32 ล้านบาท ขยายตัว 9.79% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          
ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศเดือนตุลาคม 2561 มีจำนวนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 15.56 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 4.17% และก่อให้เกิดรายได้ 87,158.12 ล้านบาท ขยายตัว 5.81% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ธ.ค. 2561 เวลา : 21:47:45
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 2:27 pm