เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14- 20 ธันวาคม 2561


กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

 


 

นางสดศรี  พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต .. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป 

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต .. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 683 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.56 ล้านบาท โดยแยกเป็น    

- สุรา จำนวน 398 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.08 ล้านบาท 

- ยาสูบ จำนวน 167 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.48 ล้านบาท 

- ไพ่ จำนวน 15 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.19 ล้านบาท  

- น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 39 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.71 ล้านบาท

- น้ำหอม จำนวน 1 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.05 ล้านบาท

- รถจักรยานยนต์ จำนวน 42 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.92 ล้านบาท 

- สินค้าอื่น จำนวน 21 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.14 ล้านบาท 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 8,626.755 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,196 ซอง ไพ่ จำนวน 710 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 15,614.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 422 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th


LastUpdate 22/12/2561 00:22:11 โดย : Admin
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 4:26 pm