เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"นิด้า"ประเมินศก.ไทยปี 62 โต 3.7-4%


“นิด้า”ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 3.7-4.0% จากแรงผลักดันจากการลงทุนภาครัฐ ความชัดเจนทางการเมืองช่วยหนุนความคึกคัก ประเมินการส่งออกขยายตัว 6% จากสงครามการค้า“จีน-สหรัฐ”กดดัน แนะใช้โอกาสความขัดแย้งประเทศขนาดใหญ่ดันการส่งออกไทยเพิ่มขึ้น เชื่อการเลือกตั้งชัดเจน ช่วยโครงการภาครัฐออกมาต่อเนื่อง


รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่านิด้าประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 เติบโต3.7-4.0% โดยการเติบโตจะมาจาก กลไกการขับเคลื่อนจากภาครัฐ ผ่านมาตรการและนโยบายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งหลายโครงการได้รับอนุมัติและสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2552 งบลงทุนกว่า 4.5 แสนล้านบาท เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ EEC และรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี บทบาทของรัฐอาจชะลอตัวจากภาวะการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ความชัดเจนทางการเมืองจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งคาดว่านโยบายของรัฐบาลใหม่จะสามารถสร้างความน่าสนใจ รวมถึงดึงดูดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 4 แสนล้านบาท

ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือนอาจดีขึ้นได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีจากเงินเลือกตั้งกว่า 3-4 หมื่นล้านแต่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจซบเซา เพราะอิทธิพลของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นและความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ควรเร่งจัดการแก้ไขเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่ภาคการลงทุนปี2562นั้นคาดว่าต้องรอถึงช่วงครึ่งปีหลัง เพราะบรรยากาศในการลงทุนและความเชื่อมั่นน่าจะเกิดขึ้นได้จากความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง

สำหรับภาคการส่งออกภาวะการค้าโลกกำลังอยู่ในสภาวะชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ที่โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ พยายามกีดกันสินค้าต่างประเทศโดยเฉพาะจีนด้วยกำแพงภาษีที่สูงถึง 25%ตามนโยบายที่ใช้หาเสียง แต่จากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่เกิดขึ้น ผลการเลือกตั้งทำให้ทรัมป์ไม่สามารถกำกับสภาผู้แทนฯได้เหมือนเคย ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าบทสรุปของสงครามการค้าระหว่างจีน จะจบลงอย่างประนีประนอมด้วยการเจรจาที่ลงตัวและภาวะทางการค้าโลกจะกลับมาสดใสในไม่ช้า

อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยอาจจะได้รับประโยชน์จากการเป็นประเทศที่ 3 ที่ช่วยเชื่อมโยงการส่งออก ซึ่งจะมีผลให้ภาคการส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากถึง78.4%คาดว่าการส่งออกไทยปี2562จะเติบโตได้ประมาณ 6%ลดลงจากปีนี้เล็กน้อย

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่มีส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2562 คือ 1.สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน (สหรัฐเป็นประเทศผู้นำเข้าและจีนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก)ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัว ซึ่งไทยพึ่งพาการส่งออก 78.4% จึงได้รับผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

2.การเมืองที่รอความชัดเจนและมีผลต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการลงทุนของประเทศ 3.ภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งกระทบต่อการบริโภคของภาคครัวเรือนและกระทบต่อเนื่องไปถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจ เพราะประชากรจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของประชากรไทยทั้งหมดอยู่ในภาคเกษตร

และ 4.ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก OPECมีแผนลดการผลิตลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแล้วยังส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้วย ขณะที่ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.00% - 2.25% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.5% ส่วนค่าเงินบาทคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ระดับ 31-33 บาทต่อดอลลาร์

สำหรับภาพรวมของปี 2561 เศรษฐกิจไทยค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากกำลังซื้อของภาคการบริโภคชะลอตัว หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 77.5% ต่อ GDP โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ โดยในส่วนนี้เป็นเพียงหนี้ในระบบเท่านั้น ไม่ได้นับรวมหนี้นอกระบบที่คาดว่าขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้นอกจากอิทธิพลของความซบเซาภายในประเทศแล้ว

อีกหนึ่งปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือนคือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากจำนวนประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรของประเทศไทยนั้นมีมากกว่า 7.9 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 46.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ทำให้กำลังซื้อของประชากรโดยส่วนใหญ่ชะลอตัวในขณะที่ภาคการลงทุนยังคงชะลอตัว โดยมีดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 68%

นอกจากนี้การลงทุนในภาคการผลิตจริงจากต่างประเทศและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยังคงรอความชัดเจนทางการเมือง ส่วนภาคการส่งออกคาดว่าภาพรวมของปี 61 จะเติบโตได้ 8%จากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ASEAN ที่มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 28.5% ของมูลค้าการส่งออกทั้งหมดของไทย

ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวกลับชะลอตัวในช่วงHigh-Season เนื่องจากมีกรณีอุบัติเหตุทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 61นั้นเติบโตได้จากภาคการส่งออกและบทบาทการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ผ่านนโยบายประชานิยมและโครงการการลงทุนต่างๆคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้ 4.3%

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ธ.ค. 2561 เวลา : 17:01:31
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 4:51 pm