เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เลขาธิการกลต.แสดงความยินดีกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล


เลขาธิการกลต.แสดงความยินดีกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล หลังครม.มีมติตั้งเลขาธิการคนใหม่ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62


นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น
 
ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่นางสาวรื่นวดีมีในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดทุน เนื่องจากเคยทำงานที่ ก.ล.ต. มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 11 ปี ทำให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และองค์ประกอบต่างๆของตลาดทุนประกอบกับความซื่อตรง มุ่งมั่นทำงานจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภาคราชการและเอกชน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้ที่นำพาองค์กร ก.ล.ต.และตลาดทุนไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้”

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ธ.ค. 2561 เวลา : 17:10:47
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 4:11 pm