เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนธันวาคมขยายตัวในทุกภูมิภาค


 

ดัชนีRSIเดือนธันวาคม2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงมีทิศทางขยายตัวในทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ รองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม2561ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ(คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า)อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ”
 
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือมีทิศทางการขยายตัวดีอยู่ที่ระดับ74.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการภายในภูมิภาค เนื่องจากคาดว่าจะมีความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในปี 2562 รวมถึงธุรกิจการก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้ดี ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายจังหวัด สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
 
ภาคกลางยังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 70.1 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคการลงทุนและภาคบริการ โดยสำหรับภาคการลงทุนคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เอื้อให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในส่วนของการบริการคาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง และได้รับอานิสงส์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ที่เกณฑ์ดีที่ระดับ 70.0 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลัก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการของตลาด นำไปสู่ยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในส่วนของภาคบริการมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 65.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนและภาคบริการเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคบริการมีสัญญาณขยายตัวดี เป็นผลจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในส่วนของภาคการลงทุนคาดว่าจะได้รับผลจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในทิศทางบวกที่ระดับ 61.0 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยคาดว่าจะมีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ยังคงขยายตัวอยู่ที่ 60.3 จากแนวโน้มภาคการลงทุนที่ดี เนื่องจากจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมห้องพักและบริษัทนำเที่ยวที่ขยายตัวตามการท่องเที่ยว
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจกทม.และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ56.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากดัชนีแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่67.7
  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ธ.ค. 2561 เวลา : 18:37:02
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 4:27 pm