เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กสิกรไทยคาดจำนวนนักท่องเที่ยวปี62อยู่ที่ 39-39.8ล้านคนเติบโต2.1-4.1%


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 62 ยังเผชิญความท้าทาย คาดจำนวนนักท่องเที่ยวแตะที่ 39-39.8 ล้านคน เติบโต 2.1-4.1% 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในปี 2562 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในหลายๆประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลง ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังได้รับแรงกระตุ้นจากการเร่งทำตลาดของหน่วยงานภาครัฐ การขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 และภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง กอปรกับบรรยากาศภายในประเทศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่าในปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะอยู่ที่ประมาณ 39.00-39.80 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 โดยตลาดที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ดี อาทิ นักท่องเที่ยวอาเซียน เกาหลีใต้ อินเดีย และญี่ปุ่น ขณะที่การฟื้นตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ6.9-8.9 จากปี2561

ท่ามกลางโจทย์ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนมากขึ้น กอปรกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวคงจะต้องติดตามกระแสและปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างเท่าทัน ซึ่งสำหรับปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน นับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะทำตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนเพิ่มขึ้น หรือการทำตลาดในเมืองท่องเที่ยวรองที่สอดคล้องไปกับนโยบายภาครัฐ เป็นต้น 

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562 น่าจะสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ต่อเนื่องจากปี2561 ที่คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะเติบโตประมาณร้ อยละ 7.1 หรือมีจ านวน 38.12 ล้านคน โดยแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีสัญญาณของการชะลอตัวในหลายตลาดเนื่องมาจากปัจจัยเฉพาะที่กระทบในแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2561 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย 21 ประเทศ ส่งผลให้รายได้ท่องเที่ยวจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 2.01 ล้านล้านบาท

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ม.ค. 2562 เวลา : 16:51:07
12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 9:56 pm