แบงก์-นอนแบงก์
ไอแบงก์!ออกจากแผนฟื้นฟูแล้วหลังพลิกทำกำไรกว่า 500 ล้านบาทในรอบ4ปี


ไอแบงก์!ออกจากแผนฟื้นฟูแล้วหลังพลิกทำกำไรกว่า500ล้านบาทในรอบ 4 ปี ลั่น! พร้อมพัฒนาระบบ Mobile Banking เพิ่มความสะดวกสบายทางการเงินให้ลูกค้า


นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17/01/2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.ได้พิจารณาเห็นชอบให้ไอแบงก์พ้นจากแผนฟื้นฟู เนื่องจากปัจจุบันฐานะทางการเงินของไอแบงก์ มีความแข็งแกร่งแล้วจากการเพิ่มทุนในช่วงปลายปี 2561และในปี 2561ผลประกอบการมีกำไรที่สูงกว่าแผนงาน ถึงแม้ยังหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Finance: NPF)จะสูงกว่าแผนเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นการทำกำไรครั้งแรกหลังจากประสบปัญหาการขาดทุนในช่วง4ปีที่ผ่านมา

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารมีการพัฒนากระบวนการและระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการสร้างความยั่งยืนทางการเงินสู่การเติบโตของธนาคารในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 1/2562 จึงได้มีมติให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์ ออกจากแผนฟื้นฟูและออกจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ต้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร โดยมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารตามปกติต่อไป จากนี้ธนาคารก็จะมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับการให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความทัดเทียมในการให้บริการทางการเงินและเพิ่มความสะดวกสบาย โดยยังคงให้ความสำคัญ และยึดมั่นในพันธกิจในการให้บริการลูกค้ามุสลิม 

รวมทั้งพัฒนาบริการใหม่ๆอย่างMobile Banking เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในปัจจุบันและสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันธนาคารมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเบื้องต้นกว่า 500 ล้านบาท (ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561)หลังจากขาดทุนมา 4 ปี ซึ่งหลังจากที่ธนาคารได้รับการเพิ่มทุนจำนวน 18,100 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อย เมื่อช่วงปลายปี 2561ที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ โดยกระทรวงการคลังมีสัดส่วนที่ 99.59% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด นายวุฒิชัย กล่าวทิ้งท้าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ม.ค. 2562 เวลา : 07:41:11
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 12:55 am