แบงก์-นอนแบงก์
TBANK ตั้งเป้าสินเชื่อปี61โต7%


ธนาคารธนชาตตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้โต7% รุกทุกด้านทั้งสินเชื่อรถ, บ้าน,เงินฝาก พร้อมเร่งขยายสัดส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อย พร้อมเปิดทัพผู้บริหารแกร่ง ชูนโยบาย Customer Centric ผนึก Fast & Focused ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำ 

 


 
 
 
 
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อรวมในปีนี้ไว้ที่ 7% โดยการปล่อยสินเชื่อเน้นสินเชื่อรถยนต์  ทั้้งการปล่อยสินเชื่อรถใหม่ รถเก่า  รถแลกเงินและเล่มแลกเงิน ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ธนาคารตั้งเป้าคุมไว้ไม่เกิน 2.3% เท่ากับปีก่อน  

สำหรับการบริหารงานในปี 2562 ธนชาตกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่ การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจและ Customer Journey เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน Focus กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น เช่น ตั้งหน่วยงานEnterprise Digital Banking เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้เหมาะสม และจะมีการนำโมเดลการบริหารธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบบริหารธุรกิจ ด้านอื่นๆอีกทั้งแต่ละธุรกิจจะมีทีมบริหารที่ดูแลงานขายและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ข้อต่อมา คือ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจทุกทิศทางและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ข้อที่ 3 การลดกระบวนการทำงานต่างๆ (Agility) เปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ผ่านมาธนชาตได้พัฒนาระบบ Automotive Lending Digital Experience (ALDX) ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นซึ่งประสบความสำเร็จ ลูกค้า ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และกลยุทธ์ประการที่ 4 การเพิ่มความรู้ทักษะพนักงาน ให้มีความรู้ลึก และรอบด้านในการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า (Advisor) อย่างตรงจุดและสม่ำเสมอ

สำหรับทัพผู้บริหารซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และมีความเข้าใจลูกค้าและตลาดการเงินธนาคาร อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเข้ามาบริหารธุรกิจหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้ธนชาตรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย นายวิลเลียม ซาอิด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์บริหารงานธุรกิจด้านโครงสร้างต้นทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของสโกเทียแบงก์มาแล้วในหลายประเทศ อาทิ แคนาดา สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน รับผิดชอบบริหารด้าน ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่วน ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ บริหารโดย นายป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีประสบการณ์คลุกคลีในวงการรถยนต์และมีความเข้าใจธุรกิจนี้เป็นอย่างดี รวมถึงร่วมงานกับธนชาตมานานกว่า 30 ปี เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้ธนาคารเป็นที่หนึ่งของสินเชื่อรถยนต์ และอีกหน่วยงานที่สำคัญคือ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ จะยังคงบริหารงานอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม
“สำหรับพันธกิจที่ธนาคารธนชาตจะมุ่งไปในปี 2562 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ การรักษาความเป็นที่ 1 ในตลาดสินเชื่อรถยนต์, พัฒนาสินเชื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ, เพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)ในปีนี้ที่ 50% และขยายสัดส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อยเป็น 80% จากปีนี้ที่70%  ซึ่งจากกลยุทธ์และทิศทางบริหารงานที่คมชัดดังกล่าวประกอบกับทีมงานที่มีคุณภาพ ผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้ธนชาตไปถึงเป้าหมายของปี 2562 ได้ และผลประกอบการจะเติบโตไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา” นายประพันธ์กล่าวสรุป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ม.ค. 2562 เวลา : 17:21:27
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 9:50 pm