คุณภาพชีวิต
มนุษย์เงินเดือน เฮ! เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย เผยผลสำรวจ กลุ่มธุรกิจ ท็อป 3 จ่ายโบนัส-ปรับเงินเดือน


ก้าวสู่ปีใหม่ของการทำงาน มนุษย์เงินเดือนเตรียมตัวรับโบนัส  ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจจากนายจ้างที่มอบให้แก่ลูกจ้างกับความขยันทุ่มเทในการทำงานดีของปีที่ผ่านมา  ล่าสุด เอ็กซ์พีริส(Experis) บริษัทในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ทำการสำรวจองค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยเปิดเผย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและการให้บริการด้านโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงการปรับค่าตอบแทนเฉลี่ยในปี 2662 ของภาคธุรกิจอยู่ที่มากกว่า 3-5 % และธุรกิจส่วนใหญ่กว่า 40 % มีอัตราการจ่ายโบนัสตอบแทนการทำงานตลอดปี 2561 ให้กับพนักงานอยู่ที่อย่างน้อย 1 เดือน  จากการสำรวจ ชี้ปัจจัยหนุนจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนจากต่างชาติ รวมถึงการส่งออกที่ได้รับอานิสงส์กับกลุ่มธุรกิจ ท็อป 3 ดังกล่าว

 

 

เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย  ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งอยู่ในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ทำการสำรวจกลุ่มธุรกิจ 1,000 บริษัทในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน มีสัดส่วนที่ 23%ธุรกิจขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงาน 50 – 250 คน มีสัดส่วนที่ 34% กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากว่า 250 – 1,000 คน มีสัดส่วนที่ 26% และระดับธุรกิจขนาดใหญ่มากหรือบริษัทฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ 17% จากผลสำรวจตามขนาดของธุรกิจโดยรวมระบุว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54% มีอัตราการปรับเงินเดือนพนักงานมากกว่า 3-5% ส่วนการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) มีการจ่ายอยู่ที่ 2-3เดือน (ตารางภาพที่ 1)

และถ้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจการให้บริการ  สองกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่าย  ระบุว่า แนวโน้มการปรับค่าตอบแทนขึ้นเฉลี่ยในปี  2019 อยู่ระหว่าง 3-7และมีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) อยู่ระหว่าง 1-3 เดือน  ซึ่งกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตมีแนวโน้มการจ่ายโบนัสสูงมากกว่า 5 เดือนมากที่สุด (ตารางภาพที่ 2)

จากผลสำรวจโดยแบ่งเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจในและระหว่างประเทศ พบว่า มีอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3-7% และมีการจ่ายโบนัส 1-3 เดือน  (ตารางภาพที่ 3)  

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่าแนวโน้มการจ่ายโบนัส พบว่า 95% ของกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ สำรวจยืนยันการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานของพวกเขา แต่มีเพียง 5% ที่ระบุว่าจะไม่มีการจ่ายโบนัสซึ่งมีเหตุผลมาจากผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมาย  ส่วนใหญ่ราว 40%  จะจ่ายโบนัสอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและการให้บริการด้านโซลูชั่น  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  นอกจากนี้ 3 กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด ได้แก่  กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า นับได้ว่า 2 กลุ่มธุรกิจที่ติดท็อป 3 ทั้งเงินเดือนขึ้นและโบนัสสูงนับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจต่างๆ  ส่งผลต่อจีดีพีของประเทศซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสนับสนุนด้านนโยบายจากทางภาครัฐในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมใน EEC รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและระหว่างประเทศสู่การส่งออกอย่างมีนัยสำคัญต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ม.ค. 2562 เวลา : 00:36:32
10-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 10, 2020, 4:01 am