คุณภาพชีวิต
กปน.คุมเข้มน้ำประปาปลอดภัยไร้ผลกระทบจากฝุ่นPM 2.5


การประปานครหลวง(กปน.)ย้ำน้ำประปาปลอดภัย ไร้ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เน้นผลิตตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน ทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยให้ทุกครัวเรือน แนะประชาชนปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำใช้ในครัวเรือนให้มิดชิด


นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กปน. ในฐานะหน่วยงานสาธารณูปโภคหลักที่ให้บริการน้ำประปาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มตาม เกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ซึ่งมีการป้องกันและดูแลตั้งแต่ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย จากโรงงานผลิตน้ำถึงบ้านผู้ใช้น้ำ โดยขั้นตอนสุดท้ายยังมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจะลำเลียงน้ำประปาผ่านระบบอุโมงค์และระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นระบบปิด เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่ปลอดภัย ให้ประชาชนตลอดเวลา

นายปริญญา กล่าวต่อไปว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในช่วงดังกล่าวยังเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ แบคทีเรีย และเคมี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปน. สะอาด ปลอดภัย จากฝุ่น PM 2.5 อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นดูแลรักษาระบบท่อประปา ถังพักน้ำ และภาชนะบรรจุน้ำทุกชนิดภายในบ้านของท่านให้ได้มาตรฐาน ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้สัมผัสอากาศโดยตรง เพื่อให้น้ำประปาไร้การปนเปื้อนและคงคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำประปาที่ส่งออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่งของกปน.เพื่อความมั่นใจในการอุปโภค-บริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ม.ค. 2562 เวลา : 18:11:33
10-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 10, 2020, 4:03 am