คุณภาพชีวิต
กรม สบส. แนะสุขบัญญัติ เสริมพลังสุขภาพ อิ่มใจ ในเทศกาลตรุษจีน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชวนประชาชนปฏิบัติสุขบัญญัติในเทศกาลตรุษจีน  ด้วยการมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคมไทย ลด หลีกเลี่ยงการจุดธูป การเผากระดาษเงินกระดาษทอง มีวินัยในการขับขี่ปลอดภัย และดูแลการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ล้างผักให้สะอาดอย่างถูกวิธี 

 

 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อของ จัดเตรียมอาหาร ทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พร้อมเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง รวมญาติพี่น้องในครอบครัวเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความห่วงใยประชาชนในการดูแลสุขภาพช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว จึงแนะนำสุขบัญญัติเป็นหลักในการปฏิบัติช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว รวมถึงทุกคนในสังคมช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ ดังนี้ 

1) เตรียมผักผลไม้ไหว้ตรุษจีนให้สะอาดก่อนปรุง ลดสารตกค้าง โดยก่อนล้าง หากเป็นผักใบ ให้แกะกลีบ/คลี่ใบออก ส่วนผักหัว ปอกเปลือกส่วนที่ไม่รับประทานออก และผักราก ให้ปอกเปลือก ตัดส่วนที่ ไม่รับประทานออก ผลไม้เปลือกบาง เช่น องุ่น ชมพู่ ล้างทั้งพวง ผลไม้เปลือกแข็ง ล้างทั้งผล การล้างผักสามารถล้างด้วยวิธีน้ำไหลผ่าน แช่ผักผลไม้ในน้ำ นำผักผลไม้ใส่ตะกร้า เปิดน้ำไหลแรงพอประมาณ ใช้มือถูผัก ผลไม้ ประมาณ 2 นาที

 

 

2) มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคมไทย ลด หรือ หลีกเลี่ยงการจุดธูป การเผากระดาษเงิน  กระดาษทอง ที่เพิ่มฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ในอากาศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ กับมลภาวะจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน อาจหลีกเลี่ยงโดยใช้ธูปขนาดสั้น ใช้ธูปไฟฟ้า ลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เผาในภาชนะที่มีฝาปิด  และดับไฟทันทีเมื่อเสร็จพิธี        ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสกระดาษเงิน กระดาษทอง และธูป โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร

3) ในการเดินทางท่องเที่ยวให้คำนึงถึงความปลอดภัย มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทในการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (http://healthydee.moph.go.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.พ. 2562 เวลา : 02:01:35
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 1:11 am