ยานยนต์
ขบ. เชิญชวน !!! ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน !!! ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร “Series 7 ปากมังกร รับทรัพย์ รับโชคลาภ” ในหมวด 7กข , 7กค  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการขนส่งทางบก รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

 

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ และสนับสนุนเงินเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยทางถนน อาทิ รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการ และสนับสนุนดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ให้ความรู้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้ที่ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประจำปี .. 2562 รถเก๋งส่วนกลาง จำนวน 39 หมวด และ ส่วนภูมิภาค จำนวน 59 หมวด รถตู้ ส่วนกลาง จำนวน 1 หมวด รถกระบะ ส่วนกลาง จำนวน 6 หมวด และส่วนภูมิภาค จำนวน 32 หมวด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร หมวด 7 “ปากมังกร รับทรัพย์ รับโชคลาภ” ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 – 4 ของเดือน โดยร่วมประมูลหมวด 7กข , 7กค” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสวยดังกล่าว สามารถประมูลพร้อมกันได้ 3 ช่องทาง ประมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง โดยเสนอราคา Maximum Bid และประมูลด้วยตนเอง อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่เวลา 09.30 . เป็นต้นไป ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนประมูลดังกล่าวเป็นแผ่นป้ายกราฟิกที่ออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น สามารถมอบเป็นของขวัญ โอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ และหมายเลขที่ได้จากการประมูล สามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทน ทั้งนี้ในต่างจังหวัดสามารถร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ได้ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  จังหวัดอุบลราชธานี หมวด “กล”  โรงแรมสุนีย์แกรนด์    .อุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4531-1917 , 09-3123-4564 และที่จังหวัดลำปางหมวด “กม”         โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง สอบถามโทร 0-5426-5143 , 0-5426-5140 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร 0-2061-6512 , 0-2272-5937 , 09-1749-5590หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.พ. 2562 เวลา : 10:39:47
10-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 10, 2020, 2:44 am