หุ้นทอง
ก.ล.ต.แจงการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารEARTHอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน) (EARTH) ประมาณ 50 คนได้เดินทางมาที่ ก.ล.ต.และขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว


ก.ล.ต.ได้ชี้แจงกับผู้แทนกลุ่มที่เดินทางมาให้ทราบถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของก.ล.ต.ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนที่รัดกุม เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนแล้ว ซึ่งปัจจุบันการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารEARTHอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ก.ล.ต.รับทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ EARTH และอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความมีอยู่จริงและสิทธิตามกฎหมายในเหมืองถ่านหิน 2 แห่งเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลการทบทวนราคายุติธรรมของสิทธิในเหมืองดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลครบถ้วน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.พ. 2562 เวลา : 18:48:45
27-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2020, 6:03 pm