อสังหาริมทรัพย์
ไนท์แฟรงค์ชี้ 5แนวคิดกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงาน


ไนท์แฟรงค์เผย 5 แนวคิดที่จะกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาคตทั่วทุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโลก สร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับการใช้พื้นที่สำนักงาน

 
1. แรงผลักดันด้านผลิตภาพ
อสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ของธุรกิจ ทัศนคติที่มีต่อต้นทุนอสังหาริมทรัพย์กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งไปที่ประสิทธิผลมากกว่าต้นทุนที่ประหยัดอสังหาริมทรัพย์นั้น มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจ แต่ไม่ใช่การเพิ่มความแออัดในการใช้พื้นที่เพื่อประหยัดต้นทุนทั้งมวล เพราะแนวทางนี้มักจะขัดขวางต่อการเพิ่มผลิตภาพ ในทางกลับกันจุดมุ่งหมายในการเพิ่มผลิตภาพจะเน้นไปที่การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างพนักงานกับพื้นที่สำนักงานด้วยการลงทุนและการก่อให้เกิดพื้นที่ทำงานที่เพียบพร้อมด้วยบริการที่เกื้อกูลระหว่างกันเป็นอย่างดี

2. กระแสคลื่นเทคโนโลยี่ลูกต่อไป =รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ =ความต้องการพื้นที่สำนักงานในรูปแบบใหม่
กระแสคลื่นทางเทคโนโลยี่ลูกต่อไปอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักร จะก่อให้เกิดช่วงเวลาการปรับตัวอย่างรวดเร็วของการจัดองค์กรและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต ภาระหน้าที่และทำเลที่ตั้งของสถานที่ทำงานและจะมีการจัดเสียใหม่ทั้งจำนวนพนักงานและคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับธุรกิจเหล่านี้จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เพื่อให้เกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจให้สูงขึ้น ที่สำคัญคือจะช่วยก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมสำหรับความต้องการพื้นที่สำนักงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

3. ธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์หลักขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี่ที่เกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ได้ทำให้รูปแบบหารทำธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะที่ธุรกิจต่างหันเข้าหาความชำนาญหลักหรือแสวงหาความชำนาญงานที่แปลกใหม่ไปจากรูปแบบเดิมๆ ห่วงโซ่ของอุปทานก็จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ขณะเดียวกัน กำลังแรงงานที่เริ่มประกอบด้วยคนหลายรุ่นและหลายเชื้อชาติ ทำให้โครงสร้างด้านกำลังแรงงานของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มต่างๆเหล่านี้ ส่งผลกระทบหลายด้านต่อสถานที่ทำงาน เช่น มันอาจจะช่วยให้เพิ่มความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานที่ทำงานที่คล่องตัวและสอดประสานกัน เพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้ดีขึ้น

4. พื้นที่สำนักงานในลักษณะของบริการ จะกลายเป็นบรรทัดฐานของอุปสงค์หรือความต้องการ
พื้นที่สำนักงานกำลังกลายเป็นบริการทางธุรกิจที่มีความคล่องตัวที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตมากกว่าจะเป็นแค่พื้นที่ที่ตายตัวและเป็นภาระทางการเงินสำหรับผู้ใช้พื้นที่ การจัดตำแหน่งทางความคิดใหม่จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้พื้นที่และจะกลายบรรทัดฐานของอุปสงค์ เจ้าของอาคารสำนักงานที่มีวิธีคิดแบบเก่า จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับพลวัตรใหม่นี้และยอมรับเอาแนวทางการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยต้องทำอะไรให้มากไปกว่าแค่การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ และมุ่งไปสู่การให้บริการที่อ่อนโยน ความเป็นชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี

5. การเคลื่อนที่อย่างคล่องตัวและการควบรวมกิจการจะเป็นกิจกรรมหลักของผู้ใช้พื้นที่สำนักงาน
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของการควบรวมกิจการและการแสวงหาคนเก่งมีความเข้มข้นขึ้น พอร์ตโฟลิโอของพื้นที่สำนักงานของผู้ใช้พื้นที่จะประกอบด้วยพื้นที่ในตลาดหลักและตลาดรองที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน โดยจะมีการเคลื่อนย้ายให้สถานที่ทำงานเข้าไปหาแหล่งของคนเก่งแต่ก็จะต้องเป็นที่ที่ให้บริการความสะดวกสบายพื้นฐานที่จะช่วยธำรงรักษาคนเก่งเหล่านั้นเอาไว้ด้วย เรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของการเคลื่อนตัวของผู้ใช้พื้นที่สำนักงาน ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความซับซ้อนเพิ่มขึ้นให้เกิดแก่พอร์ตโฟลิโอของอสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจเท่านั้นแต่จะขยายกลุ่มของอุปสงค์หรือความต้องการให้เกิดแก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปทั่วโลกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.พ. 2562 เวลา : 17:47:14
25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 8:57 pm