เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
SCB EIC คาดจีดีพีปีนี้ชะลอลงเหลือ3.8%


อีไอซีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2019มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงที่3.8% จากแนวโน้มการส่งออกสินค้าที่มีทิศทางขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางขยายตัวได้ต่อเนื่องแต่มีทิศทางชะลอลงเช่นเดียวกัน ในส่วนของการลงทุนคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นได้ในปี 2019 


การลงทุนภาคเอกชนในปี2019มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยจากการเติบโตที่ดีในไตรมาส4ที่ 5.5% เป็นตัวสะท้อนสัญญาณที่ดีด้านการลงทุนในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มส่งโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องมายังปี2019 นอกจากนี้การลงทุนในระยะต่อไปมีแนวโน้มที่จะได้รับอานิสงส์จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แม้จะมีบางโครงการที่ล่าช้าไปบ้าง รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเริ่มเห็นความสนใจจากภาคเอกชนชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 137%YOY (สถิติทั้งปี 2018) 

อย่างไรก็ดีหากการลงทุนภาครัฐมีความล่าช้ามากขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อการขยายตัวของการลงทุนในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกอาจมีทิศทางชะลอตัวจากช่วงปลายปี 2018 เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้ง โดยหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น ก็จะมีแนวโน้มส่งผลดีต่อการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้

การบริโภคภาคเอกชนปี2019มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลง การขยายตัวได้ดีของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มส่งผลดีต่อเนื่องต่อการขยายตัวของการบริโภคในระยะต่อไป นอกจากนี้ในปี2019ก็ยังมีอีกหลายมาตรการภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน อาทิ มาตรการคืน vat ช่วงตรุษจีน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผ่านการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล เป็นต้น
 
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงแนวโน้มรายได้ครัวเรือนในปี 2019 ก็พบว่ามีทิศทางฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยค่าจ้างมีทิศทางเติบโตในระดับต่ำ เนื่องจากยังคงมี slack ในตลาดแรงงานอยู่ ขณะที่รายได้ภาคเกษตรมีทิศทางทรงตัวจากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับฐานการบริโภคสินค้ายานยนต์ที่สูงในปี 2018 จึงทำให้คาดว่า การบริโภคภาคเอกชนในปี 2019 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลงที่ 3.5%

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี2019 ประกอบด้วยความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและความไม่นอนจากการเลือกตั้ง โดยจะต้องติดตามผลการเจรจาในวันที่ 1 มีนาคม 2019 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดช่วงสงบศึก 90 วันของทางสหรัฐฯและจีน ซึ่งหากทั้งสองประเทศไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ จะขึ้นภาษีเพิ่มเติมจากเดิมที่อัตรา 10% เป็น 25% สำหรับสินค้านำเข้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนอาจมีมาตรการตอบโต้ โดยหากเหตุการณ์มีความรุนแรงมากกว่าคาด ก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านภาคการส่งออกสินค้าเพิ่มเติมได้ ในส่วนของความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้ง อาจส่งผลต่อการชะลอการลงทุนและการบริโภคในประเทศ นอกจากนี้นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี2019นี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.พ. 2562 เวลา : 18:52:09
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 3:49 am