เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางเพิ่มเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็ง


กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วย

          
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา 37 รายการที่ไม่อนุญาตให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง ล่าสุดกรมบัญชีกลางร่วมมือกับคณะทำงานโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา โดยจะประกาศรายการยา 1 รายการ ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ต้องทดรองจ่ายค่ายาไปก่อน ส่วนยาอีก36รายการที่เหลือหากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ใช้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้วและวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี
          
ทั้งนี้นอกจากการกำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายาแล้ว คณะทำงานได้มีการศึกษาและพิจารณาแนวทางเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาการรักษามะเร็งในแต่ละชนิดเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยมีแนวทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย จึงได้พิจารณาเพิ่มรายการยาเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกค่ายาจากเดิม 14 รายการ เป็น 17 รายการ เช่น ยารักษาโรคมะเร็งตับ ยารักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ ยารักษาโรคเอ็มดีเอส เป็นต้น พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายให้กว้างขวางขึ้น คาดว่าจะเริ่มใช้ได้เดือนมี.ค. 62 เป็นต้นไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.พ. 2562 เวลา : 18:20:29
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 2:53 am