เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
SCBS ห่วงบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว


บล.ไทยพาณิชย์ห่วงการบริโภคภาคเอกชนปี 2562ชะลอตัวจาก3 ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ยอดขายรถยนต์ ภาคการท่องเที่ยว และรายได้ของภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มชะลอ อีกทั้งเสถียรภาพด้านการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการบริโภค

          
ดร.ปิยศักดิ์  มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์หรือ SCBS เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเติบโตได้ด้วยภาคส่งออกและท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ภาคในประเทศซึมเซาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในไตรมาส 3/22561 เนื่องจากเป็นไตรมาสแรกในรอบ 4 ปี ที่การบริโภคเอกชนขยายตัวดีกว่าเศรษฐกิจ ภาพดังกล่าวทำให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจของรัฐมองว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวทั่วถึงแล้ว และทิศทาง (Momentum) เช่นนี้จะยังต่อเนื่องมาจนปี 2562
          
อย่างไรก็ตามการบริโภคที่ฟื้นตัวนั้นเป็นผลจากสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์เป็นหลัก แต่การบริโภคสินค้ากึ่งคงทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม และไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมถึงบริการ ขยายตัวต่ำและชะลอลงต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ได้กระจายตัวอย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้ที่มีกำลังซื้อรถยนต์นั้น ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง
         
สำหรับทิศทางการบริโภคภาคเอกชนในปี 2562 มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงจากปี 22561 จาก 3 ปัจจัยหลัก อันได้แก่ 1.ยอดขายรถยนต์ที่มีแนวโน้มหดตัวในปีนี้ และกระทบต่อการบริโภคสินค้าคงทน 2. ภาคการท่องเที่ยวที่น่าจะขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และจะกระทบต่อการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนและไม่คงทน และ 3. รายได้ของเกษตรกร ที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงหดตัว ขณะเดียวกันเสถียรภาพด้านการเมืองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการบริโภคระยะต่อไปเช่นกัน
          
อย่างไรก็ดีจากทิศทางการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงทำให้SCBS Wealth Research ประมาณการว่า Same Store Sale รวมของ 7 บริษัทที่นักวิเคราะห์ของบล.ไทยพาณิชย์ติดตามในปี 2562อาจขยายตัวที่ประมาณ 1.9% ต่อปี ชะลอลงจากปี2561ที่ขยายตัวที่ 2.8%ต่อปี
          
ทั้งนี้แม้การประมาณการดังกล่าวจะคำนวณจากปัจจัยเชิงมหภาคลงมา(Top-down)มิใช่จากแนวโน้มการดำเนินงานของแต่ละบริษัท (Bottom-up) แต่การประมาณการดังกล่าวอยู่บนสมมุติฐานหลักที่ว่าแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมของไทยในปี 2562จะชะลอจาก 2561 ดังนั้นนักลงทุนอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น โดยอาจเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีการบริหารทีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.พ. 2562 เวลา : 16:04:44
31-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 31, 2020, 8:30 am