เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ครม.ไฟเขียวให้บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ SMEสตาร์ทอัพ 8 พันล.


ครม.ไฟเขียวให้บสย.ค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท ช่วยเข้าเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน 4,000 ราย


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม(Start-up & Innobiz) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEsผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม(Start-up & Innobiz) วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 8,000 ล้านบาท มีระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย SMEs ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และไม่เกิน40 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยบสย.คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ และรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรารวมร้อยละ 2 ตลอดอายุการค้ำประกัน
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEsที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม(Start-up & Innobiz)ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 4,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 8,000 ล้านบาท และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.พ. 2562 เวลา : 16:26:21
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:35 am