เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กสทช.เชิญผู้ประกอบการชี้แจงแนวทางการออกอากาศ"งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"


สำนักงานกสทช.เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562


 
 
 
 
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)เปิดเผยว่าวันนี้ (6 มี.ค.2562)สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเพื่อกำหนดแนวทางการออกอากาศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม

 
 
 
 
 
เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าขอความร่วมมือผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-31 ก.ค. 2562 และหากพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ให้บริการระงับยับยั้งเนื้อหาในทันที รวมถึงกรณีที่ได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากสำนักงานกสทช.ด้วย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวขอความร่วมมือผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียขึ้นข้อความหรือคำถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี เพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 
 
 
 
 
 
สำหรับการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ได้แบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -1 พ.ค. 2562  2.ช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2562 และ 3.ช่วงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. -31 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
ทั้งนี้ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียสามารถหาข้อมูลและรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.phralan.in.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 1257, สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5148, 5135 และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th/home/

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มี.ค. 2562 เวลา : 18:33:07
25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 12:32 pm