แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
เอ็นไอเอ ชวนประกวดถ่ายภาพนวัตกรรมการท่องเที่ยว


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” 3 มุมมอง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ 2 ชนิด ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และกล้องประเภทต่างๆ


               
 
 
 
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น และการส่งผลงานจะต้องผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ www.rpst.or.th/innovation-thailand-photo-contest-2019-traveltech ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2562 (ปิดระบบเวลา 18.00 น.) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-0175555 ต่อ 605 หรือ [http://www.nia.or.th%20และ]www.nia.or.th และ www.rpst.or.th

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 มี.ค. 2562 เวลา : 14:26:12
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 8:03 pm