อสังหาริมทรัพย์
"คลังสินค้า"ฉายแววสดใส รับอานิสงส์ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ"บูม"


การเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจค้าปลีกทำให้ความต้องการพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าหรือที่เรียกว่าคลังสินค้ามีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภคจะต้องถูกนำมาเก็บที่คลังสินค้า เพื่อรอบรรจุและจัดส่งออกไปยังผู้บริโภค โดยก่อนหน้านี้สินค้าเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศูนย์การค้าหรือพื้นที่ค้าปลีกเลย 


ความต้องการพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการลงทุนมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น เพราะมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ช นั่นหมายถึงผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนยิ่งมากขึ้นด้วย

นายเจมส์ พิทชอน  กรรมการบริหาร  ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่าพื้นที่คลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก ทำให้เป็นที่สนในของนักลงทุนเพราะธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เพิ่งจะเริ่มเติบโตในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนน้อยมากของยอดค้าปลีกแต่คาดว่าตลาดอี-คอมเมิร์ซในไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ซึ่งการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซทำให้จำเป็นต้องมีระบบการจัดส่ง ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในบางประเทศได้รับความนิยมมากกว่าอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า เพราะใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บและกระจายสินค้า ซึ่งจากในอดีตจะใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นที่โชว์สินค้าเลย ทำให้คาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่งดงามมากขึ้น

จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายออนไลน์และความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาของนายเดวิด อีแกน หัวหน้าแผนกวิจัยด้านพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั่วโลกของซีบีอาร์อี พบว่า หากใช้อัตราส่วนของตลาดสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบยอดขายออนไลน์ทุก 1,000 ล้านบาทในประเทศไทยจะทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ด้านโลจิสติกส์สำหรับอี-คอมเมิร์ซประมาณ 4,000 ตารางเมตร

ขณะที่นายอดัม เบลล์ หัวหน้าแผนกพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ซีบีอาร์อี ประเทศไทยเชื่อว่าปี2562จะเป็นปีที่ความต้องการพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ารุ่นใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากที่มีการคาดการณ์ว่า กลุ่มบริษัทด้านอี-คอมเมิร์ซของจีนอย่างอาลีบาบาและบริษัทดับบลิวเอชเอจะประกาศแผนการลงทุนร่วมกันในปีนี้ โดยดับบลิวเอชเอจะใช้พื้นที่ 232 ไร่ในอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอี-คอมเมิร์ซด้วยเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท สำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ  ระบบโลจิสติกส์และศูนย์ดิจิตอล

นอกจากนี้ดับบลิวเอชเอยังตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เจดี ฟิวเจอร์ เอ็กซ์โปร 1จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการโลจิสติกส์

ผู้เล่นในตลาดอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ทั้งสองนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้เช่าพื้นที่แต่ยังเป็นผู้ร่วมทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างกับหลายพื้นที่ทั่วโลกตรงที่บริษัทอี-คอมเมิร์ซมักจะเป็นผู้เช่าพื้นที่แทนที่จะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโครงการ

อย่างไรก็ตามการหาพื้นที่ที่ราคาเหมาะสมและตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำเลที่ได้รับความนิยม คือพื้นที่ตามแนวถนนบางนา-ตราดระหว่างกม.18-24 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การหาพื้นที่ในทำเลนี้กลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น เนื่องจากไม่ค่อยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความเหมาะสม
 

LastUpdate 02/04/2562 19:10:07 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 10:33 am