แบงก์-นอนแบงก์
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก Q1/62 ส่งสัญญาณดีขึ้น


ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก Q1/62 ส่งสัญญาณดีขึ้น คาดหวังรัฐบาลใหม่สร้างเสถียรภาพ-มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI)ประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่าดัชนี GSI ไตรมาส1ปี2562 อยู่ที่ระดับ 46.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2561 ที่อยู่ระดับ 45.9 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความรู้สึกเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ที่มีรายได้ประจำในช่วงต้นปี และราคาสินค้าเกษตรบางรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น อาทิ ข้าวหอมมะลิ และสินค้าหมวดปศุสัตว์ 
          
สำหรับระดับ GSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 51.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 47.8 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50.0 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความคาดหวังด้านเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งว่ารัฐบาลใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยใหม่ๆเพิ่มขึ้น    
          
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่าด้านความสามารถในการชำระหนี้ การหารายได้และโอกาสในการ หางานทำปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนการจับจ่ายใช้สอย การออม และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งศูนย์วิจัยฯมองว่าประชาชนฐานรากมีความระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
         
ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯคาดการณ์ว่าในไตรมาสหน้าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากจะปรับตัวลดลงตามฤดูกาล เนื่องจากประชาชนมีภาระในการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเปิดเทอมและภาคการเกษตรเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตสำคัญออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับการเมืองในประเทศยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2562 เวลา : 17:52:43
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 9:03 pm