หุ้นทอง
เลขาธิการก.ล.ต.พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในกิจกรรม“คุยกับพี่แป๋ว”โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมฟังหลักคิดและแนวทางในการทำงาน รวมถึงประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ทำงานเป็นทีม พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม2562


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 พ.ค. 2562 เวลา : 18:21:39
13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 8:49 am