แบงก์-นอนแบงก์
หอการค้าไทยจับมือทีเอ็มบีผลิตรายการ"คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY"


หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบีผลิตรายการ“คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB


หอการค้าไทยร่วมกับทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าหรือYECและธุรกิจของเอสเอ็มอี ทั้งได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB นำไปประยุกต์ใช้จนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได้เห็นผลจริง โดยรายการ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY” จัดทำจำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ผ่านช่อง 30 MCOT HD ช่วงข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทย (ระหว่างเวลา 19.00 – 20.20 น.) วันเสาร์เว้นเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสื่อออนไลน์ของหอการค้าและทีเอ็มบี เพื่อให้ความรู้เป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี นำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต"ได้มากกว่า”

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่าหอการค้าไทยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า(Young Entrepreneur Chamber of Commerce หรือ YEC) ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าในการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่YECขึ้นครบทุกจังหวัดแล้ว โดยมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 5,000 คนและหอการค้าไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิกให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ YEC ในจังหวัด และธุรกิจของตัวเอง เช่น โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง (SEED), โครงการอบรม YEC President Training และโครงการประกวด YEC Pitching เป็นต้น

การที่หอการค้าไทยได้ร่วมมือกับทีเอ็มบีในการจัดทำโครงการเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่YEC เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ YEC ความรู้และเทคนิคที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้มีความเข้มแข็งในธุรกิจของตัวเอง สามารถลดต้นทุนและยังเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้รับทราบอีกด้วย

ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ด้วยปรัชญาของทีเอ็มบี คือ Make THE Difference ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น เรามีความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอี การคิดอย่างรอบด้าน รวมถึงการส่งมอบองค์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันสูง เพื่อช่วยต่อยอดให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสามารถเติบโตได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน”

ทีเอ็มบีได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้นมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน โดยหลักสูตรเน้นการเรียนรู้จริง และนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการแล้วถึง 6 ปี เปิดหลักสูตรรวม 13 รุ่น และกว่า 100 โปรเจคที่ผ่านหลักสูตร สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วกว่า 1,150 ล้านบาทมากไปกว่านั้นคือ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในเครือข่ายเดียวกันอีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและทีเอ็มบีในการผลิตรายการคิดลึก คิดไกล THE VISIONARYที่จะออกอากาศทางช่อง 30 MCOT HD ช่วงข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทย ในวันเสาร์เว้นเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญ ที่จะขยายรูปแบบการสนับสนุนความรู้ที่มีประโยชน์ ประยุกต์ใช้และเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงตามแนวทางหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีเป็นกำลังผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไป” ดร. รุจิกรกล่าวสรุป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 พ.ค. 2562 เวลา : 16:38:14
29-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 29, 2020, 3:42 am