การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
คณะประมง มก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมหาสนุกเพื่อมหาสมุทรของเรา


คณะประมง มก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมหาสนุกเพื่อมหาสมุทรของเรา ร่วมกันลดปริมาณขยะ เพื่อปกป้องท้องทะเลให้ยั่งยืน


 
 
เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน บริเวณหน้าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนท่ามกลางสายฝนโปรยปรายเต็มไปด้วยนักวิ่งเกือบ 4,000 คนมาร่วมกิจกรรม“วิ่งมหาสนุกเพื่อมหาสมุทรของเรา” ภายใต้โครงการRun for the Ocean:Plastic Pollution เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมด้วยช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะฯร่วมมือกับกรมประมงและสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง ม.เกษตร เพื่อระดมทุนมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากสถานการณ์ท้องทะเลทุกวันนี้เป็นที่รองรับขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้จำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มีค่าทำให้สัตว์ทะเลหายาก หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น วาฬ เต่าทะเล เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการนำกิจกรรมวิ่งมาช่วยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักและหันมาให้ความร่วมมือร่วมใจมีส่วนร่วมจัดการขยะที่ถูกต้อง ลดใช้พลาสติกและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ท้องทะเลกลับมาน่าอยู่ และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

“รายได้จากการจัดกิจกรรมและการระดมทุนจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจะนำมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยธรรมชาติท้องทะเล รวมทั้งสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะทะเลของ Fisheries Rescue Team เพื่อความยั่งยืนของท้องทะเลไทย” รศ.ดร.เชษฐพงษ์กล่าว

 
 
 
กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กาแฟพันธุ์ไทย น้ำดื่มสิงห์ รวมถึงคณาจารย์และนิสิตเกษตรศาสตร์ทุกท่าน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 มิ.ย. 2562 เวลา : 09:33:32
19-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 19, 2020, 3:13 pm