ไอที
กสทช.พอใจผลการจัดสรรคลื่น 700 MHz ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 5.6 หมื่นลบ.


กสทช.พอใจผลการจัดสรรคลื่น 700 MHz ระบุทั้ง3 ค่ายเข้าร่วมประมูล นำส่งรายได้เข้ารัฐกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท 

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยถึงผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHzว่า มีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด บ. ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดและการจัดสรรคลื่นความถี่ฯครั้งนี้ ไม่มีผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นฯ เลือกขุดคลื่นความถี่ซ้ำกัน โดย

 

 

 

1.คลื่นความถี่ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมอวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

2.คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz บ. ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร
3.คลื่นความถี่ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz บ. แอดวารซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

มีราคาการอนุญาตรวมทั้งสิ้น 52,752 ล้านบาทและมีรายได้จากการจัดสรรฯ เข้ารัฐรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาท

โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่นฯต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช.ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน

ทั้งนี้สำนักงาน กสทข.จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 มิ.ย. 2562 เวลา : 16:38:37
25-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 25, 2020, 8:28 am