หุ้นทอง
ตลท.เชิญสถานทูตกว่า 30 ประเทศรับฟังโอกาสการลงทุนไทย


ตลาดหลักทรัพย์ฯแสดงศักยภาพตลาดทุนไทยเชิญสถานทูตกว่า 30 ประเทศรับฟังโอกาสการลงทุนไทย


ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดงาน“Embassies @ SET”ครั้งแรกเชิญสถานทูตกว่า 30 ประเทศ รับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทยและโอกาสการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในอนาคต 24 มิ.ย.นี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นหลายมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่รองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศและเพื่อเป็นการขยายการรับรู้เกี่ยวกับจุดแข็งของตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมสร้างโอกาสและเกิดการเชื่อมโยงในการทำธุรกิจกับต่างประเทศมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงได้จัดงาน“Embassies @ SET” โดยเชิญเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูตจากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการเชื่อมโยงและให้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศ ให้ร่วมรับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนและการทำธุรกิจระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสถานเอกอัครราชทูตในการทำงานร่วมกันในอนาคต

“การทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯจะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบ partnership platform เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯมีความร่วมมือกับหลายประเทศในหลายรูปแบบ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและตลาดทุนในระยะยาว”นายภากรกล่าว

งาน “Embassies @ SET”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูต เข้าร่วมกว่า 50 ราย จากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตจากประเทศ คาซัคสถาน ตุรกี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน อาร์เจนตินา อิตาลี อียิปต์ และไอร์แลนด์เข้าร่วม

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มิ.ย. 2562 เวลา : 15:22:11
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 12:34 am