เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนี RSI เดือนมิ.ย.62 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค


ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร

 

          
 
 
 
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน 2562ว่า "การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ(คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า)อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเป็นสำคัญ"
          
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 71.3 โดยใน 6 เดือนข้างหน้าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคบริการ เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สำคัญของจังหวัด ประกอบกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กิจการด้านการบริการขยายตัวสูงขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาอยู่ที่ 68.1จากแนวโน้มภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ดี เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกและมีฝนตกตามฤดูกาล ประกอบกับเป็นผลจากตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้สถานประกอบการขยายตัวและคาดว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาอยู่ที่ 67.7 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยภาคอุตสาหกรรมคาดว่าขยายตัวมากขึ้น จากการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากโครงการต่างๆของรัฐบาล ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น สำหรับในภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นประกอบกับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาลและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 66.3 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนและภาคเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของภาคการลงทุน คาดว่าจะขยายตัวตามนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐเป็นสำคัญและแนวโน้มการย้ายฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมายังไทย ในส่วนของภาคเกษตร คาดว่าปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากนโยบายรัฐที่ช่วยเหลือสนับสนุนยางพาราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 64.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการบริการและภาคเกษตรเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคบริการจะขยายตัวเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนภาคเกษตรคาดว่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบาย ด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้ด้านการเกษตรดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 63.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคกาบริการและภาคการจ้างงานเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคการบริการ มีสัญญาณขยายตัวดี เนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการ e-payment คาดว่าจะมีเม็ดเงินกระจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ในส่วนของภาคการจ้างงาน คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 58.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2562 เวลา : 15:05:03
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 3:52 am