การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
"อนุทิน"ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจและเตรียมแผนสำรองน้ำ ไม่ให้กระทบบริการ


กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจ สถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ จัดทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการจัดบริการประชาชน และประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย  

 
 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน สำหรับกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำรวจและรายงานโรงพยาบาลที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้จัดทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับบริการประชาชน และประสานหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย
 
รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่  จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่มีการรั่วไหลของน้ำ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ค. 2562 เวลา : 17:57:00
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 9:27 pm