เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังเผยจัดเก็บรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกปีงบ 62 สูงกว่าประมาณการ3.3%


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,937,146 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 102,959 ล้านบาท หรือ 5.6%และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 61,974 ล้านบาท หรือ 3.3% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร หน่วยงานอื่นและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ จำนวน 55,181 36,500 15,410 และ 6,731 ล้านบาท หรือ 3.9% 32.5% 11.5% และ 9.0% ตามลำดับ
          
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย.62) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์จำนวน 6,511 ล้านบาท หรือ 0.3% โดยการจัดเก็บรายได้ของทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ค. 2562 เวลา : 15:37:46
25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 8:43 pm