การตลาด
ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลักต้อนรับลูกค้าจังหวัดปังกาสินัน


 

 

นายสกล ชีวะโกเศรษฐรองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับลูกค้าอาหารสัตว์ จากจังหวัดปังกาสินัน จำนวน 50 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีมาตรการป้องกัน ASF ด้วยระบบ Biosecurity ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ส.ค. 2562 เวลา : 18:21:32
02-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 2, 2020, 6:19 am